La nostra llet


Tenim un ramat propi d'unes 25 vaques que gaudeixen, lliurement, de pastura durant pràcticament tot l'any. Així aconseguim donar prioritat al benestar animal, sense renunciar a un producte final de qualitat mantenint l'equilibri amb el medi.

 

La nostra llet està certificada com a ecològica pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), amb el número de registre 1648-P.

 

 

Aquesta certificació remarca el nostre compromís amb la ramaderia tradicional i ecològica.

 

Treballem de forma integrada amb l'ecosistema agrícola, fomentant els cicles biològics naturals i mantenint i millorant la fertilitat de la terra a llarg termini.